Een post-bachelor-cursus logistiek, meer dan theorie...

Lees het artikel "Een post-bachelor-cursus logistiek, meer dan theorie..." hier.